Connection has lost...

Wat is WelnU?

WelnU is een organisatie volledig gerund door vrijwilligers die Nederlandse taalles geeft aan vluchtelingen. Wij geloven dat integratie vanaf dag één moet beginnen, en dat niet kan zonder taal of sociaal contact. Mensen van allerlei nationaliteiten, met verschillende achtergronden en niveaus, van analfabeet tot diegenen die al redelijk goed Nederlands kunnen, krijgen bij ons in kleine groepjes Nederlandse les van vrijwilligers. We werken met veel vrijwilligers. Daardoor zijn onze lessen persoonlijk en kunnen deelnemers goed aangeven wat ze precies moeilijk vinden. Met ons uitgebreide lesmateriaal en overige opdrachten boeken deelnemers snel vooruitgang. Vanaf 2015 zijn wij actief in Utrecht. Eerst met taallessen in de voormalige noodopvang en nu op verschillende locatie's door Utrecht. Begin 2019 zijn wij met een nieuw kernteam in Rotterdam ook begonnen met taallessen in de Kaapse Maria en in Amsterdam bij het Wereldhuis. De statuten van de Stichting WelnU zijn hier te lezen. Het beleidsplan voor de periode 2020 - 2025 is hier te lezen.

Welke taallessen zijn er?

Bij onze taallessen kun je op verschillende manieren aan de slag. Het is mogelijk in groepjes te focussen op bijvoorbeeld het vergroten van je woordenschat, te leren over zinsopbouw of over grammatica door veel te schrijven of je juist verbaal te ontwikkelen door gesprekken aan te gaan.

Voor wie?

Iedereen is welkom bij onze taallessen, ongeacht leeftijd, nationaliteit of status.

Doel

Het doel van WelnU is om aan iedereen die hier behoefte aan heeft, Nederlands te leren. Wij geloven dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen in het land waar zij wonen. Dit kan niet zonder communicatie met de mensen om jou heen. Daarom helpen wij iedereen die dat nodig heeft met het leren van de Nederlandse taal, en daarmee met het zetten van de eerste stappen naar integratie in de Nederlandse samenleving.

Wie zijn wij?

Utrecht
Rotterdam
Amsterdam
Rex Langenberg
Penningmeester
Floris van Eck
Coördinator
Elco Buurma
Lesmateriaal
Loïs Langenberg
Social Media Coördinator